Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podiceps grisegena Κοκκινοβουτηχτάρι
Podiceps nigricollis Μαυροβουτηχτάρι
Porzana pusilla Νανοπουλάδα
Prunella collaris Χιονοψάλτης
Prunella modularis Θαμνοψάλτης
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Passer domesticus Σπουργίτης
Parus cristatus Σκουφοπαπαδίτσα
Parus ater Ελατοπαπαδίτσα
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pterocles orientalis Μαυροπεριστερόκοτα
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Parus palustris Καστανοπαπαδίτσα
Passer hispanoliensis Χωραφοσπουργίτης