Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ulmus minor minor Καραγάτσι
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός
Urtica dioica dioica
Ulmus minor canescens Φτελιά η πολιά
Umbilicus erectus
Umbilicus horizontalis
Umbilicus intermedius
Umbilicus parviflorus
Umbilicus rupestris
Ulmus procera Φτελιά η πρώτιστη
Urginea maritima
Ulmus glabra Βουνοφτελιά
Urtica dubia
Urtica pilulifera
Urtica urens
Utricularia minor
Utricularia vulgaris
Ursus arctos Αρκούδα
Uromenus elegans Ουρομένος ο κομψός
Uvarovistia uvarovi Ουβαροβιστία του Ουβάρωφ