Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Xanthium strumarium strumatium
Xanthium orientale
Xanthium spinosum
Xeranthemum annuum
Xeranthemum cylindraceum
Xeranthemum inapertum
Xenus cinereus Ρωσότριγγας
Xerohippus solerii Ξηρόιππος ο Σολέριος
Xya pfaendleri Ξύα του Πφαίντλερ
Xanthium brasilicum
Xya variegata Ξύα η ποικιλούσα