Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ypthima asterope Υφθίμα η Αστεριώπη