Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podocytisus caramanicus Ποδοκύτισος
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Parentucellia latifolia
Polycarpon alsinifolium
Polycarpon diphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycnemum arvense
Polycnemum heuffelii
Polycnemum majus
Phleum exaratum
Polygala comosa
Polygala cristagalli
Polygala major
Polygala monspeliaca
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Polygala subuniflora
Phleum phleoides
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά