Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alyssum lesbiacum
Alchemilla mollis
Alchemilla monticola
Festuca grandiaristata
Alyssum murale
Alchemilla plicatula
Alchemilla serbica
Alyssum pichleri
Alyssum pulvinare
Alyssum samium
Alyssum sibiricum
Alyssum smolikanum
Alyssum sphacioticum
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Arabis laxa