Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Scaligeria napiformis
Senecio erucifolius
Senecio eubaeus
Senecio fruticulosus
Senecio gallicus
Senecio germanicus
Senecio hercynicus
Senecio jacobaea
Senecio lividus
Scandix macroryncha
Senecio macedonicus
Senecio ovatus
Scandix stellata
Senecio scopolii
Senecio squalidus
Senecio subalpinus
Scabiosa variifolia Σκαμπιόζα η ποικιλόφυλλη
Salvia aethiopis
Senecio vernalis
Silene saxifraga