Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vaccinium uliginosum microphyllum Βακκίνιο το μικρόφυλλο
Vicia monantha monantha
Vicia sativa nigra
Verbascum nigrum nigrum
Vincetoxicum hirundinaria nivale
Valeriana officinalis officinalis
Viola orphanidis orphanidis
Veronica orsiniana orsiniana
Verbascum ovalifolium ovalifolium
Viola palustris palustris
Vicia pannonica pannonica
Veronica panormitana panormitana
Veronica glauca peloponnesiaca
Verbascum phoeniceum phoeniceum
Veronica prostrata prostrata
Vicia sativa sativa
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Viola alba scotophylla
Vicia canescens serinica
Veronica serpyllifolia serpyllifolia