Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Polypodium vulgare
Polypogon monspeliensis
Polypogon viridis
Populus nigra Καβάκι
Polystichum aculeatum
Polystichum lonchitis
Polystichum setiferum
Populus tremula Τρεμόλευκα
Posidonia oceanica Ποσειδονία
Potamogeton acutifolius
Potamogeton alpinus
Potamogeton berchtoldii
Potamogeton coloratus
Potamogeton compressus
Potamogeton crispus
Potamogeton lucens
Potamogeton natans
Potamogeton nodosus
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus