Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Limonium hierapetrae Λειμώνιο της Ιεράπετρας
Linum grandiflorum Λειμώνιο το μεγανθές
Lolium multiflorum Λόλιο το πολυανθές
Lomelosia polykratis Λομελόζια του Πολυκράτη
Lonicera caprifolium Αγιόκλημα το αιγόφυλλο
Lonicera etrusca Αγιόκλημα το Ετρούσκο
Lonicera hellenica Αγιόκλημα το Ελληνικό
Lonicera implexa Αγιόκλημα το περίπλοκο
Lonicera nigra Αγιόκλημα το μέλαν
Lonicera nummulariifolia Αγιόκλημα το νομισματόφυλλο
Lonicera xylosteum Αγιόκλημα το ξυλόστεο
Loranthus europaeus Λώρανθος ο Ευρωπαίος
Lotononis genistoides Λωτονόνις η γενιστοειδής
Lotus collinus Λωτός ο λοφώδης
Lotus strictus Λωτός ο συνεσφιγμένος
Lycium intricatum Λύκιο το συμπλεκόμενο
Lycium schweinfurthii Λύκιο του Σβαϊνφούρθ
Lysimachia dubia Λυσιμαχία η αμφίβολη
Lythrum borysthenicum Λύθρο του Βορυσθένη