Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea tymphaea brevispina
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Cerastium banaticum bonaticum
Corydalis bulbosa blanda
Crocus biflorus biflorus
Convolvulus betonicifolius betonicifolius
Cardamine raphanifolia barbareoides
Crocus olivieri balansae
Carthamus lanatus baeticus Κάρθαμος ο Μπαιτικός
Cyperus longus badius
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Crocus sieberi atticus
Centaurea attica attica
Carex atrata atrata
Centaurea athoa athoa
Campanula trachelium athoa
Cerastium brachypetalum atheniense Κεράστιο το Αθηναϊκό
Centaurea attica asperula
Cerastium arvense arvense
Colutea arborescens arborescens Φούσκα