Στοιχεία Είδους

Όνομα Castellia tuberculosa
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Castellia tuberculata/nardurus tuberculosus
Κοινή Ονομασία Καστέλλια η φυματιοφόρος
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα DRY PLACES
Παγκόσμια Εξάπλωση N.AFRICA/S.W.ASIA/SARDENIA/SICILY