Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Nyctalus leisleri Μικρός νυχτοβάτης
Nycteris thebaica Αιγυπτιακή νυχτερίδα
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Noaea mucronata Νοαέα η αθερώδης
Narcissus serotinus
Nardus stricta
Narthecium scardicum
Nasturtium officinale
Neatostema apulum
Neotinea maculata
Neottia nidus-avis
Nepeta camphorata
Nepeta cataria
Nepeta italica
Nepeta melissifolia
Nepeta orphanidea
Nepeta parnassica
Nepeta scordotis
Nepeta sphaciotica