Στοιχεία Είδους

Όνομα Neptis rivularis
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Νέπτις η …
Είδος Οργανισμού Ασπόνδυλο
Τάση
Απειλές
Υλοτομία
Σχόλια απειλών GENERAL HABITAT DESTRUCTION
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Σπάνιο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Τρωτό
Γνωρίσματα
Αναπαραγόμενο, Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα ALT.: 0-1500 M. (40)
Παγκόσμια Εξάπλωση