Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Daphne blagayana Δαφνούλα το Μπλαγκαγιάν
Dama dama Πλατώνι της Ρόδου
Dasypyrum hordeaceum
Dasypyrum villosum
Datisca cannabina
Datura innoxia
Datura metel
Datura stramonium
Daucus broteri
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Dactylorhiza graeca
Damasonium alisma
Daucus conchitae
Danthonia alpina
Daucus involucratus
Daucus littoralis Αγριοκαρότο το παράλιο
Delphinium fissum
Delphinium hellenicum
Dianthus cruentus