Στοιχεία Είδους

Όνομα Daphne oleoides
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Daphne buxifolia/daphne euboica
Κοινή Ονομασία Δαφνούλα ελαιοειδής
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση Σταθερότητα
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Μη απειλούμενο
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Χωρίς προτεραιότητα
Ενδιαιτήματα STONY SLOPES OR MEADOWS ON LIMESTONE OR SCHIST, RARELY ON SERPENTINE (450) 1400-2200 M.
Παγκόσμια Εξάπλωση N.W. AFRICA/S. EUROPE/W.ASIA