Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Koeleria eriostachya
Koeleria lobata
Kickxia commutata commutata
Kickxia elatine crinita
Kickxia elatine elatine
Kickxia commutata graeca
Kickxia spuria integrifolia
Knautia integrifolia integrifolia
Knautia integrifolia mimika
Knautia drymeia nympharum
Kickxia spuria spuria