Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Knipowitschia panizzae Ευηνογωβιός
Kernera saxatilis
Knipowitschia thessala Θεσσαλογωβιός
Knautia ambigua
Knautia arvensis
Knautia longifolia
Knautia magnifica
Knautia midzorensis
Knautia orientalis
Kochia scoparia
Koeleria cristata