Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Petrorhagia illyrica taygetea
Podarcis taurica taurica Γουστέρα του Ταύρου
Podarcis erhardii syrinae Σιλιβούτι της Σύρνας
Poa trivialis sylvicola
Pinus sylvestris sylvestris Δασόπευκο
Phleum subulatum subulatum
Polypogon maritimus subspathaceus
Polypogon maritimus subspathaceus
Podarcis erhardii subobscura Σιλιβούτι …
Pseudophoxinus stymphalicus stymphalicus Ντάσκα
Paranocarodes straubei straubei Παρανοκαρώδης του Στράουμπε
Potentilla apennina stojanovii
Pallenis spinosa spinosa
Papaver somniferum somniferum
Phalacrocorax carbo sinensis Κορμοράνος
Primula vulgaris sibthorpii
Papaver somniferum setigerum
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου