Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Crepis tectorum tectorum
Centaurea rhenana tartarea
Carex sylvatica sylvatica
Calendula suffruticosa suffruticosa
Convolvulus boissieri suendermannii Κονβόλβουλος του Σουέντερμαν
Crocus sieberi sublimis
Centaurea cuneifolia sublanata
Centaurea subciliaris subciliaris
Crocus biflorus stridii
Centaurea triumfetti stricta
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ
Centaurea stenolepis stenolepis
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Campanula spatulata spruneriana
Centaurea spruneri spruneri
Carduus macrocephalus sporadum
Centaurea spinosa spinosa
Campanula sparsa sphaerothrix Καμπανούλα η σφαιρόθριξ
Corvus monedula spermologus Κάργια
Crocus speciosus speciosus