Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Urospermum picroides
Ulmus laevis Δασοφτελιά
Umbilicus albido-opacus
Umbilicus chloranthus