Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arenaria filicaulis teddii
Aquilegia ottonis taygatea
Allium flavum tauricum
Alburnoides bipunctatus strymonicus Τσιρωνάκι του Στρυμώνα
Alburnus alburnus stroumicae Σίρκο του Στρυμώνα
Avena sterilis sterilis Βρώμη η άγονη
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Anthus spinoletta spinoletta Νεροκελάδα
Apera spica-venti spica-venti Άπερα η αιχμή του ανέμου
Allium sphaerocephalon sphaerocephalon
Arenaria conferta serpentinii
Allium scorodoprasum scorodoprasum
Alyssum montanum scardicum
Aurinia saxatilis saxatilis
Allium guttatum sardoum
Astragalus creticus rumelicus
Anser anser rubirostris Σταχτόχηνα η πορφυρόραμφη
Allium scorodoprasum rotundum
Anthemis pseudocotula rotata Ανθεμίδα η ψευδοκοτούλα
Anthemis rosea rosea Ανθέμιδα η ρόδινη