Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calamagrostis epigejos
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea
Centaurea messenicolasiana
Centaurea montana
Centaurea musarum
Carex appropinquata
Campanula oreadum
Chrysopogon gryllus