Στοιχεία Είδους

Όνομα Catapodium rigidum
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες Desmazeria rigida
Κοινή Ονομασία Καταπόδιο το νύσσον
Είδος Οργανισμού Φυτό
Τάση
Απειλές
Σχόλια απειλών
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα Μη απειλούμενο
Γνωρίσματα
Σχόλια Γνωρισμάτων
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας
Ενδιαιτήματα
Παγκόσμια Εξάπλωση W.EUROPE/S.EUROPE/MEDITERRANEAN REGION/W.ASIA/AUSTRALI(INTR.)/N.ZEALAND(INTR.)/S.AFRICA(INTR.)/AMERICA(INTR.)