Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Alchemilla monticola
Adonis cyllenea
Alchemilla plicatula
Alyssum murale
Alchemilla serbica
Achillea barbeyana
Alyssum pichleri
Alyssum pulvinare
Alyssum samium
Alyssum sibiricum
Alyssum smolikanum
Alyssum sphacioticum
Alyssum taygeteum
Alyssum tenium
Alyssum tortuosum
Alyssum minus Άλυσσο το μικρό
Amaryllis bella-dona
Ammi visnaga
Alisma lanceolatum
Arabis longistyla