Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Minuartia hirsuta falcata
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Malcolmia flexuosa flexuosa
Montia fontana fontana
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Mustela nivalis galinthias Νυφίτσα
Minuartia glomerata glomerata
Malcolmia graeca graeca
Microtus guentheri hartingi Αρουραίος της Μεσογείου
Minuartia hybrida hybrida
Malcolmia graeca hydraea
Minuartia verna idaea
Matthiola incana incana
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Minuartia recurva juresii
Mentha longifolia longifolia
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Minuartia hybrida lydia