Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ophrys holosericea maxima
Ophrys lutea melena
Oedipoda miniata miniata Οιδήποδας ο …
Ophrys lutea minor
Orchis morio morio
Orobanche ramosa mutelii
Onopordum bracteatum myriacanthum
Orobanche ramosa nana
Ononis natrix natrix Ονωνίς η νάτριξ
Oenanthe oenanthe oenanthe Σταχτοπετρόκλης
Ophrys oestrifera oestrifera
Olea europaea oleaster Αγριελιά
Oriolus oriolus oriolus Συκοφάγος
Onopordum acanthium parnassicum
Oecanthus pellucens pellucens Οίκανθος ο διαλάμπων
Orchis morio picta
Orobanche ramosa ramosa
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys umbilicata rhodia
Onobrychis montana scardica