Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Vipera ursinii graeca Οχιά των λιβαδιών
Vipera lebetina schweizeri Οχιά της Μήλου
Vipera ammodytes meridionalis Οχιά
Vipera xanthina Οθωμανική οχιά
Vipera berus bosniensis Αστρίτης