Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Typhlops vermicularis Τυφλίνος
Tarentola mauritanica mauritanica Ταρεντόλα
Testudo hermanni hermanni Ονυχοχελώνα
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Telescopus fallax multisquamatus Αγιόφιδο του Κουφονησιού
Telescopus fallax intermedius Αγιόφιδο το ενδιάμεσο
Telescopus fallax rhodius Αγιόφιδο της Ρόδου
Telescopus fallax pallidus Αγιόφιδο της Κρήτης
Telescopus fallax fallax Αγιόφιδο