Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Blanus strauchi strauchi Δωδεκανησιακή αμφίσβαινα