Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Algyroides moreoticus Πελοπονησσιακή σαύρα
Agama stellio daani Κροκοδειλάκι το νταάνιο
Agama stellio stellio Κροκοδειλάκι
Anguis fragilis colchicus Κονάκι
Anguis fragilis peloponnesiacus Κονάκι
Algyroides nigropunctatus Κερκυραϊκή σαύρα
Ablepharus kitaibelii fabichi Αβλέφαρος
Ablepharus kitaibelii kitaibelii Αβλέφαρος