Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Ophisaurus apodus thracius Τυφλίτης
Ophiomorus punctatissimus Οφιόμορος
Ophisops elegans macrodactylus Οφίσωψ