Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Mabuya aurata fellowsii Χρυσόσαυρα
Malpolon monspessulanus insignitus Σαπίτης
Mauremys caspica rivulata Ποταμοχελώνα