Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Turdus merula aterrimus Κότσυφας
Troglodytes troglodytes cypriotes Κυπριακός τρυποφράκτης
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Turdus iliacus iliacus Κοκκινότσιχλα
Tringa totanus totanus Κοκκινοσκέλης
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Tringa flavipes Κιτρινοσκέλης
Turdus pilaris Κεδρότσιχλα
Tordylium maximum Καυκαλήθρα η μέγιστη
Tadorna ferruginea Καστανόχηνα
Tyrimnus leucographus Θύμος ο λευκόγραφος
Thersamonia thetis Θερσαμονία η Θέτις
Tringa ochropus Δασότριγγας
Tamarix dalmatica Δαλματικό αρμυρίκι
Testudo graeca ibera Γραικοχελώνα
Tropidophoxinellus hellenicus Γουρνάρα
Tinca tinca Γληνί
Tamarix gallica Γαλλικό αρμυρίκι
Tadorna tadorna Βαρβάρα
Tringa stagnatilis Βαλτότριγγας