Στοιχεία Είδους

Όνομα Tetrao tetrix
Υποείδος
Ημερομηνία 01/03/1993
Τελευταία Ενημέρωση 01/03/1994
Προηγούμενες Oνομασίες
Κοινή Ονομασία Λυροπετεινός
Είδος Οργανισμού Πτηνό
Τάση
Απειλές
Κυνήγι, Άλλες απειλές
Σχόλια απειλών hunting and shooting, ineffective or lacking conservation management, lack of biological survey-data
Κατάσταση Διατήρησης
Ελλάδα Τρωτό
Ε.Ε.
Βιόσφαιρα
Γνωρίσματα
Μόνιμος Κάτοικος
Σχόλια Γνωρισμάτων R?
Μέτρα
Προτεραιότητα Προστασίας Πρωτεύουσα
Ενδιαιτήματα 36/40
Παγκόσμια Εξάπλωση