Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Lasiommata megera Λασιομάτα η μέγερα
Laburnum anagyroides Λαμ
Lactuca virosa Λακτούκα η σιελώδης
Lactuca serriola Λακτούκα η πριονωτή
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Lactuca quercina quercina Λακτούκα η δρυώδης
Lepus europaeus parnassius Λαγός του Παρνασσού
Lepus europaeus niethammeri Λαγός του Νιεθάμμερ
Lepus europaeus meridici Λαγός του Μερίντισι
Lepus europaeus rhodius Λαγός της Ρόδου
Lepus europaeus creticus Λαγός της Κρήτης
Lepus europaeus carpathous Λαγός της Καρπάθου
Lepus europaeus ghigii Λαγός
Lepus europaeus cyrensis Λαγός
Lavatera thuringiaca thuringiaca Λαβατέρα της Θουριγγίας
Lavatera cretica Λαβατέρα η κρητική
Lavatera thuringiaca ambigua Λαβατέρα η αμφίβολη
Linum arboreum Λίνο το δενδροειδές
Lemna gibba Λέμνα η υβώδης
Lappula squarrosa squarrosa Λάππουλα η αιχμηρή