Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Helichrysum amorginum
Helianthus tuberosus
Haplophyllum buxbaumii
Hemarthria altissima
Helleborus cyclophyllus
Helianthus annuus
Heliotropium supinum
Hieracium erythrocarpum
Heliotropium suaveolens suaveolens
Helianthemum salicifolium
Haplophyllum boissieranum
Hainardia cylindrica
Hieracium eriobasis
Hieracium epirense
Heliotropium hirsutissimum
Hieracium ferdinandi-coburgi
Hieracium friwaldii
Hieracium gaudryi
Hieracium dolopicum
Hieracium delpinoi