Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rosa dumalis Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης
Rosa rubiginosa Αγριοτριανταφυλλιά η ερυθρωπή
Rosa elliptica Αγριοτριανταφυλλιά η ελλειπτική
Rosa foetida Αγριοτριανταφυλλιά η δύσοσμη
Rosa gallica Αγριοτριανταφυλλιά η γαλλική
Rosa arvensis Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία
Rosa orientalis Αγριοτριανταφυλλιά η ανατολική
Rosa obtusifolia Αγριοτριανταφυλλιά η αμβλόφυλλη
Rosa squarosa Αγριοτριανταφυλλιά η αιχμηρή
Rosa sempervirens Αγριοτριανταφυλλιά η αειθαλής
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa sicula Αγριοτριανταφυλλιά η Σικελική
Recurvirostra avosetta Αβοκέττα
Ranunculus sprunerianus
Ranunculus sphaerospermus
Ranunculus incomparabilis
Ranunculus serbicus
Ranunculus sceleratus sceleratus
Ranunculus illyricus