Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Dolichopoda remyi Δολιχόποδη του Ρεμύ
Dolichopoda petrochilosi Δολιχόποδη του Πετροχείλου
Dolichopoda vandeli Δολιχόποδη του Βάντελ
Dolichopoda patrizii Δολιχόποδη της Πατρίτσιας
Dolichopoda paraskevi Δολιχόποδη της Παρασκευής
Dolichopoda naxia Δολιχόποδη της Νάξου
Dolichopoda thasosensis Δολιχόποδη της Θάσου
Dolichopoda annae Δολιχόποδη της Άννας
Dolichopoda unicolor Δολιχόποδη η μονόχρωμη
Dolichopoda makrykapa Δολιχόποδη η μακρυκάπα
Dolichopoda insignis Δολιχόποδη η επίσημη
Dolichopoda graeca Δολιχόποδη η γραική
Dolichopoda cassagnaui Δολιχόποδη η Κασσαγνάου
Dolichopoda dalensi Δολιχόποδη η Δαλένσιος
Dociostaurus genei genei Δοκιόσταυρος του Τζένε
Dociostaurus jagoi jagoi Δοκιόσταυρος του Ζάγκο
Dociostaurus brevicollis brevicollis Δοκιόσταυρος ο βραχύλαιμος
Dociostaurus anatolicus Δοκιόσταυρος ο ανατολικός
Dociostaurus maroccanus Δοκιόσταυρος ο Μαροκινός
Discoptila newmanae Δισκόπτιλος του Νιούμαν