Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Rhacocleis agiostratica Ρακοκλεής του Αγιοστράτη
Rhacocleis trilobata Ρακοκλεής ο τρίβολος
Rhacocleis uvarovi Ρακοκλεής ο ουβαρόφιος
Rhacocleis edentata Ρακοκλεής ο νωδός
Rhacocleis insularis Ρακοκλεής ο νησιωτικός
Rhacocleis silvestrii Ρακοκλεής ο δασικός
Rhacocleis graeca Ρακοκλεής ο γραικός
Rhacocleis germanica Ρακοκλεής ο γερμανικός
Rhacocleis anatolica Ρακοκλεής ο ανατολικός
Rissa tridactyla Ρίσσα
Ribes multiflorum Ρίμπες το πολυανθές
Ribes orientale Ρίμπες το ανατολικό
Ribes alpinum Ρίμπες το αλπικό
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Rhamnus pichleri Ράμνος του Πίχλερ
Rhamnus saxatilis rhodopeus Ράμνος της Ροδόπης
Rhamnus alaternus Ράμνος ο …
Rhamnus saxatilis prunifolius Ράμνος ο προυνόφυλλος
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus lycioides oleoides Ράμνος ο ελαιοειδής