Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Cerastium arvense arvense
Cerastium banaticum bonaticum
Cerastium banaticum speciosum
Cerastium candidissimum
Cerastium cerastoides
Cerastium cymosum cymosum
Cerastium decalvans decalvans
Cerastium decalvans orbelicum
Cerastium fontanum vulgare
Cerastium moesiacum
Cerastium pumilum palens
Cerastium runemarkii
Cerastium theophrasti
Ceratophyllum demersum demersum
Ceratophyllum submersum
Carex vulpina
Carlina acanthifolia
Campanula constantinii
Carlina acaulis simplex
Cicer incisum