Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Apium nodiflorum
Allium dilatatum
Allium favosum
Agrimonia procera
Allium ferrinii
Agrostis canina
Allium flavum flavum
Acinos alpinus nomismophyllus
Allium flavum tauricum
Arabis laxa
Allium frigidum
Achillea cretica
Allium gomphrenoides
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina alpina
Asparagus acutifolius