Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Teucrium alpestre gracilis Τεύκριο το χαρίεν
Teucrium aroanium Τεύκριο των Αροανίων
Tichodroma muraria muraria Τοιχοδρόμος
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Turanana panagea Τουρανάνα η Παναγία
Trapa natans Τράπα η πλέουσα
Tragopogon crocifolius samaritani Τραγοπώγων ο Σαμαριτανιός
Tragopogon dubius Τραγοπώγων ο αμφίβολος
Tragopogon pratensis pratensis Τραγοπώγων ο λιβαδικός
Trigonella smyrnaea Τριγωνέλλη η Σμυρναία
Trigonella gladiata Τριγωνέλλη λογχοφόρος
Trigonella monspeliaca Τριγωνέλλη του Μονπελιέ
Trigonella sprunerana Τριγωνέλλη του Σπούνερ
Trigonidium cicindeloides Τριγωνίδιο το κικινδελοειδές
Trifolium affine Τριφύλλι
Trifolium argutum Τριφύλλι
Trifolium constantinopolitanum Τριφύλλι της Κωνσταντινούπολης
Trifolium smyrnaeum Τριφύλλι το Σμυρναίο
Trifolium dubium Τριφύλλι το αμφίβολο
Trifolium pauciflorum Τριφύλλι το αρακυνθές