Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Pinus nigra pallasiana Ανατολικό μαυρόπευκο
Parus lugubris anatoliae Ανατολικός κλειδωνάς
Pelecanus crispus Αργυλοπελεκάνος
Pluvialis squatarola Αργυροβροχοπούλι
Populus alba Ασημόλευκα
Pterocles alchata Βελόνουρη περιστερόκοτα
Prunus armeniaca Βερυκοκκιά
Pipistrellus savii Βουνονυχτερίδα
Parus montanus transylvanicus Βουνοπαπαδίτσα
Phylloscopus bonelli orientalis Βουνοφυλλοσκόπος
Pinus montana Βουνόπευκο
Ptyonoprocne rupestris Βραχοχελίδονο
Pluvialis apricaria albifrons Βροχοπούλι
Prunus cerasus Βυσσινιά
Parus caeruleus ogliastrae Γαλαζοπαπαδίτσα
Parus caeruleus caeruleus Γαλαζοπαπαδίτσα
Pyrus spinosa Γκορτσιά
Podarcis milensis schweizeri Γουστέρα της Αντιμήλου
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Podarcis peloponnesiaca lais Γουστέρα της Βόρειας Πελοποννήσου