Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Allium favosum
Agrimonia procera
Allium ferrinii
Acinos alpinus meridionalis
Allium flavum flavum
Arabis subflava
Allium flavum tauricum
Acinos alpinus nomismophyllus
Allium frigidum
Arabis longistyla
Allium gomphrenoides
Achillea cretica
Aquilegia nigricans nigricans
Aquilegia ottonis amaliae
Aquilegia ottonis ottonis
Aquilegia ottonis taygatea
Aquilegia vulgaris
Arabis alpina alpina
Arabis alpina caucasica
Asparagus aphyllus