Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Syrrhaptes paradoxus Περιστερόκοτα της Στέπας
Sylvia undata Προβηγγοτσιροβάκος
Sylvia rueppelli Μουστακοτσιροβάκος
Sylvia nisoria nisoria Ψαλτοτσιροβάκος
Sylvia melanocephala pasiphae Μαυροτσιροβάκος της Πασιφάης
Sylvia melanocephala melanocephala Μαυροτσιροβάκος
Sylvia hortensis crassirostris Δεντροτσιροβάκος
Sylvia curruca curruca Λαλοτσιροβάκος
Sylvia conspicillata Ισπανοτσιροβάκος
Sylvia communis icterops Θαμνοτσιροβάκος ο ικτερόποδη
Sylvia communis communis Θαμνοτσιροβάκος
Sylvia cantillans albistriata Κοκκινοτσιροβάκος
Sylvia borin borin Κηποτσιροβάκος
Sylvia atricapilla Μαυροσκούφης
Sula bassana Σούλα
Sturnus vulgaris vulgaris Ψαρόνι
Sturnus vulgaris tauricus Ψαρόνι του Ταύρου
Sturnus roseus Αγιοπούλι
Strix uralensis liturata Χουχουριστής των Ουραλίων
Strix aluco aluco Χουχουριστής