Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Muscicapa striata neumanni Σταχτομυγοχάφτης
Muscicapa striata striata Σταχτομυγοχάφτης
Motacilla flava lutea Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava flava Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava feldegg Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava beema Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava cinereocapilla Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla flava thunbergi Κιτρινοσουσουράδα
Motacilla citreola Κιτροσουσουράδα
Motacilla cinerea Σταχτοσουσουράδα
Motacilla alba alba Λευκοσουσουράδα
Montifringilla nivalis nivalis Χιονόστρουθος
Monticola solitarius Γαλαζοκότσυφας
Monticola saxatilis Πετροκότσυφας
Milvus milvus Ψαλιδιάρης
Milvus migrans migrans Τσίφτης
Milvus migrans aegypticus Τσίφτης Αιγυπτιακός
Miliaria calandra Τσιφτάς
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Merops apiaster Μελισσοφάγος