Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Nycticorax nycticorax Νυχτοκόρακας
Numenius tenuirostris Στενόραμφη τουρλίδα
Numenius phaeopus Σιγλίγουρος
Numenius arquata arquata Τουρλίδα
Nucifraga caryocatactes Καρυοθραύστης
Netta rufina Φερεντίνι
Neophron percnopterus Ασπροπάρης