Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Upupa epops epops Τσαλαπετεινός