Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cygnus olor Κύκνος
Cygnus cygnus Αγριόκυκνος
Cygnus columbianus bewickii Νανόκυκνος
Cursorius cursor Αμμοδρόμος
Cuculus canorus Κούκος
Crex crex Ορτυκομάνα
Coturnix coturnix Ορτύκι
Corvus monedula spermologus Κάργια
Corvus monedula soemmerringi Κάργια
Corvus frugilegus frugilegus Χαβαρόνι
Corvus corone sardonius Κουρούνα
Corvus corone corone Κουρούνα
Corvus corone cornix Κουρούνα
Corvus corax corax Κόρακας
Coracias garrulus Χαλκοκουρούνα
Columba palumbus palumbus Φάσσα
Columba oenas oenas Φασσοπερίστερο
Columba livia gaddi Αγριοπερίστερο
Columba livia livia Αγριοπερίστερο
Coccothraustes coccothraustes Κοκκοθραύστης